हाम्रो 4-बिन फोहोर सेवा

तपाईंले फोहोरहरूलाई 4 वटा फरक फरक बिनमा फोहोर छुट्याएर राख्नुपर्छ ।

  • खाना र घाँसपातको अर्गानिक्स बिन (हल्का हरियो ढक्कन)
  • फोहोरको बिन (रातो वा गाढा हरियो ढक्कन)
  • रिसाइकल बिन (पहेंलो ढक्कन)
  • गिलास रिसाइकल बिन (बैजनी ढक्कन)

तपाईंको फोहोरलाई ४ वटा बिनमा छुट्याएर फाल्दा तपाईंले फाल्ने धेरै पुनःचक्रणयोग्य चीजलाई कांचको भाँडो, मल्च र कम्पोस्ट जस्ता नयाँ सामाग्रीहरूमा परिणत गर्न सकिन्छ।

4 bins with nepali translations

क‍ुन बिनमा के फोहोर जान्छ जान्नुहोस्:

तपाईंको खाना र बगैंचाको फोहोरको बिन प्रत्येक हप्ता संकलन गरिन्छ ।

यो बिन बाकी खाना र बगैचाका घाँसपातहरू फाल्न प्रयोग गर्नुहोस्।

तपाईं कागजको तौलिया वा अखबार प्रयोग गरेर खुकुलो गरी खानाका टुक्राहरु पोको पार्न सक्नुहुन्छ ।

मलमा परिणत हुने ब्यागहरू प्रयोग नगर्नुहोस् । तिनीहरूले बगैंचा र खेतहरूमा प्रयोग हुने मलको गुणस्तर घटाउँछन् ।

खानाका टुक्राहरू अब तपाईंको सामान्य फोहोर फाल्ने बिन (रातो वा गाढा हरियो ढक्कन) मा जाँदैनन्।

के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको खाना र बगैंचाको फोहोर जम्मा भएपछि के हुन्छ?

तपाईंको खाना र बगैंचाको फोहोर मलमा परिणत हुन्छ । भिक्टोरियाका किसानहरूले हामीले खाने खाना हुर्काउन कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्छन् ।

तपाईंको सामान्य फोहोर बिन हरेक हप्ता संकलन गरिन्छ ।

पुन: प्रयोग वा पुन: चक्रण गर्न नसकिने वस्तुहरूको लागि यो बिन प्रयोग गर्नुहोस्।

तपाईको फोहोरको बिनमा रातो वा गाढा हरियो ढक्कन हुन्छ।

अन्य घरेलु सामानहरू चीजहरु कसरी फाल्ने भनेर पत्ता लगाउन हाम्रो A to Z गाईड प्रयोग गर्नुहोस्: erri-bek.vic.gov.au/azguide

तपाईंको सामान्य फोहोरलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा पठाइन्छ ।

सही रिसाइक्लिङले धेरै वस्तुहरूलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा जानबाट रोक्छ ।

खानाका टुक्राहरू अब तपाईंको सामान्य फोहोर फाल्ने बिन मा जाँदैनन्।

तपाईंको रिसाइक्लिङ बिन प्रत्येक 2 हप्तामा सङ्कलन गरिन्छ । यसमा पहेंलो ढक्कन छ ।

यो बिन निम्न चीजहरू फाल्नको लागि प्रयोग गर्नुहोस्:

  • प्लास्टिकका बोतल र कन्टेनरहरू
  • कागज र कागजका गत्ता
  • एल्युमिनियम क्यान र फोईल
  • स्टिलका टिनहरू

आफ्नो रिसाइक्लिङ्गलाई खाली बिनमा र झोला प्रयोग नगरी राख्नुहोस् ।

प्लास्टिकको बोतल वा कन्टेनरमा ढक्कन राख्नुहोस् । यदि ढक्कनहरू सँगै भएमा रिसाइकल हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

आफ्नो पहेंलो ढक्कनको रिसाइक्लिङ बिनमा शिशा नराख्नुहोस् ।

के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको रिसाइक्लिङ संकलन गरिसकेपछि के हुन्छ?

तपाईंको रिसाइक्लिंग नयाँ उत्पादनहरू जस्तै कार्डबोर्ड बक्सहरू, दूधका बोतलहरू र पेय क्यानहरूमा परिणत हुन्छ।

तपाईंको शिशा फाल्ने बिन प्रत्येक 4 हप्तामा संकलन गरिन्छ । यसमा बैजनी ढक्कन छ ।

गिलासका बोतल र जारहरू फाल्न यो बिन प्रयोग गर्नुहोस्।

झोला प्रयोग नगरी आफ्नो शिशाका बोतल र जारहरूलाई बिनमा राख्नुहोस् ।

शिशाका बोतलहरू र जारहरू खाली हुनुपर्छ ।

ढक्कन कडासँग लगाइएको हुनुपर्छ । यदि ढक्कनहरू सँगै भएमा रिसाइकल हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

तपाईंको सामान्य फोहोर बिनमा एकल ढक्कन राख्नुहोस्

के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको शिशा रिसाइक्लिङ संकलन गरिसकेपछि के हुन्छ?

तपाईंको शिशा शिशाको नयाँ गिलास बोतल र भाँडामा परिणत हुन्छ ।

घरमा सही तरिकाले छुट्याएर राख्दा, तपाईंको प्रयोग गरिएका शिशाका बोतल र भाँडाहरूलाई बारम्बार रिसाइकल गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले आफ्नो डिब्बाहरू कहिले निकाल्नुपर्छ

तपाईंको बिन सङ्कलन क्यालेन्डर प्रयोग गरेर कुन हप्तामा तपाईंको बिन सङ्कलन गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

तपाईंको बिन सङ्कलन क्यालेन्डर यहाँ हेर्नुहोस्: merri-bek.vic.gov.au/bin-collection-calendar

तपाईंको भाषामा सङ्कलन क्यालेन्डर डाउनलोड गर्न Google अनुवाद प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंको फोहोरको क्यालेन्डरमा रङ लगाइएको मितिहरूले तपाईंलाई तपाईंको पहेंलो ढक्कन र बैजनी ढक्कनहरू भएका बिन सङ्कलनका लागि कुन हप्तामा राख्नुपर्छ भनेर बताउँछ ।

🟡 पहेंलो मितिले तपाईंको रिसाइक्लिङ बिन कहिले निकाल्ने भनेर देखाउँछ ।

🟣 बैजनी मितिले तपाईंको शिशा बिन कहिले निकाल्ने भनेर देखाउँदछ ।

🟢 तपाईंको खाना र बगैंचाको फोहोरको बिन प्रत्येक हप्ता संकलन गरिन्छ ।

🔴 तपाईंको सामान्य फोहोर बिन हरेक हप्ता संकलन गरिन्छ ।


तपाईंको बिनको परिमाण (साइज) कसरी परिवर्तन गर्ने

के तपाईंलाई आफ्नो बिनको साइज परिवर्तन गर्न आवश्यक छ?

तपाईं विभिन्न आकारहरूमा रिसाइक्लिंग, गिलास वा खाना र बगैंचाको फोहोर बिनहरू अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यो फाराम भर्नुहोस्: eservices.moreland.vic.gov.au/ePathway/Pro...

तपाईंको सामान्य फोहोर बिनको आकार परिवर्तन गर्न यो फाराम भर्नुहोस्: eservices.moreland.vic.gov.au/ePathway/Pro...

केही बिनहरूको लागि शुल्क लागू हुन्छ । ठूला बिनहरूको लागि उच्च शुल्क र साना बिनहरूको लागि कम शुल्क हुन्छ ।

घरधनीले तपाईंको बिनको आकार परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ ।


भाडामा बस्नेहरू

यदि तपाईंले घर भाडामा लिनु हुन्छ भने, कृपया तपाईंको घरमालिक वा घरजग्गा एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।


एकाइहरू, टाउनहाउसहरू वा अपार्टमेन्टहरूमा बस्ने मानिसहरू

के तपाईं साझा बिनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?

यदि तपाईं आफ्नो अपार्टमेन्ट भवनमा भएका कति डिब्बाहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको घरमालिक समितिलाई समीक्षाको लागि अनुरोध गर्नुहोस्।

तिनीहरूले यो फाराम भर्न सक्छन्: merri-bek.vic.gov.au/globalassets/website-...

वा ईमेल गर्नुहोस्: waste@merri-bek.vic.gov.au.

ग्लास रिसाइक्लिङ बस्तुहरू छोड्ने ठाउँहरू

केही घरपरिवारहरूले आफ्नो शिशाका बोतलहरू र भाँडाहरूलाई ड्रप-अफ ठाउँमा लैजान आवश्यक छ ।

ड्रप-अफ स्पटहरूमा बैजनी ढक्कनको साथ डिब्बाहरू हुन्छन् र तपाईंको घरनजिकै अवस्थित हुन्छन् ।

यदि तपाईं शिशाको ड्रप-अफ स्पटहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग आफ्नै शिशा बिन हुनेछैन ।

हामीले थप जानकारीको साथ यी घरपरिवारहरूलाई पत्र पठाएका छौं ।


सही रिसाइकल बिन कार्यक्रम - तपाईंले आफ्नो डिब्बाहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेबारे प्रतिक्रिया

हाम्रो सही रिसाइकल कार्यक्रमले बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको डिब्बाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा मद्दत गर्दछ ।

हामी तपाइँको बिनको निरीक्षण गर्छौं र तपाइँलाई तपाइँको बिनमा के राख्ने भनेर जान्न मद्दत गर्नको लागि यसमा ट्याग राख्छौं।

जब हामी हाम्रो डिब्बामा सही वस्तुहरू राख्छौं, हामी तिनीहरूलाई रिसाइकल वा कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछौं ।

यसले हाम्रो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कामदारहरूको सुरक्षालाई पनि सुनिश्चित गर्दछ ।

मैले मेरो बिनमा गलत कुरा राख्दा के हुन्छ?

यसलाई दूषितकरण भनिन्छ । तपाईंले आफ्नो बिनमा गलत वस्तुहरू राख्दा दूषित हुन्छ ।

यदि यसमा गलत कुराहरू छन् भने हामी तपाईंको बिन संकलन गर्न सक्दैनौं ।