Φανταζόμαστε το μέλλον του Moreland

Νωρίτερα αυτό το χρόνο ξεκινήσαμε το πρόγραμμα συμμετοχής Φανταστείτε το Moreland για να μάθουμε πως βλέπετε το μέλλον του Moreland.

Το πρώτο στάδιο συμμετοχής περιέλαβε αυθόρμητα συμβάντα, εργαστήρια, σχεδιασμό καρτών και ψηφιακή συμμετοχή προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο Moreland Community Vision (Κοινοτικό Όραμα για το Moreland). Το δεύτερο και τρίτο στάδιο εμπεριέχουν τη διαδικασία μιας ειδικής κοινοτικής ομάδας.

Σας ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στη συζήτηση

Ευχαριστούμε όλους όσους αφιέρωσαν το χρόνο τους για να μας στείλουν σχόλια κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου συμμετοχής.

Λάβαμε 3.227 σχόλια διά μέσου όλων των καναλιών επικοινωνίας. Επίσης ακούσαμε ξεκάθαρα τις απόψεις της νεολαίας περιλαμβανομένων και παιδιών καθώς και των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα. Ήταν θαυμάσιο να λάβουμε τόσα πολλά σχόλια από την κοινότητά μας.

Φανταστείτε το Moreland - τι έχουμε κάνει και πού είμαστε τώρα