Dịch vụ 4-thùng rác của chúng tôi

Quý vị cần phân loại rác của mình trong 4 thùng rác khác nhau:

  • Thùng đựng thức ăn và rác hữu cơ trong vườn (nắp xanh lục nhạt)
  • Thùng rác thải (nắp đỏ hoặc xanh lá cây đậm)
  • Thùng rác tái chế (nắp vàng)
  • Thùng rác thủy tinh (nắp tím)

Bằng cách phân loại rác của bạn vào 4 thùng, nhiều đồ tái chế của bạn có thể được chế biến thành những thứ mới, như lọ thủy tinh, lớp bồi phủ rễ cây và phân trộn.

4 bins with vietnamese translations

Tìm hiểu loại rác nào bỏ vào từng thùng:

hùng rác thực phẩm và rác thải vườn của quý vị được thu gom hàng tuần.

Sử dụng thùng này để đựng thức ăn thừa và các nhánh cây, cỏ trong vườn.

Quý vị có thể sử dụng khăn giấy hoặc báo để bọc thức ăn thừa rời rạc.

Đừng dùng túi phân hủy. Chúng làm giảm chất lượng phân hữu cơ dùng trong vườn và trang trại.

Thức ăn thừa không còn bỏ vào thùng rác thông thường của quý vị (nắp đỏ hoặc xanh lục đậm).

Quý vị có biết điều gì sẽ xảy ra với rác thực phẩm và rác vườn sau khi được thu gom không?

Rác thải thực phẩm và rác vườn được chế biến thành phân hữu cơ. Nông dân Victoria sử dụng phân hữu cơ để trồng thực phẩm chúng ta ăn.

Thùng rác thải thông thường của quý vị được thu gom mỗi tuần.

Sử dụng thùng này cho các món không thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Thùng rác thải của bạn có nắp màu đỏ hoặc xanh lá cây đậm.

Hãy sử dụng hướng dẫn từ A đến Z của chúng tôi để tìm hiểu cách vứt bỏ các đồ gia dụng khác: erri-bek.vic.gov.au/azguide

Rác thải thông thường của quý vị được đem đến bãi rác.

Tái chế đúng cách sẽ tránh cho nhiều đồ vật khỏi bị đưa vào bãi rác.

Thức ăn thừa không còn bỏ vào thùng rác thông thường của quý vị.

Thùng rác tái chế của quý vị được thu gom 2 tuần một lần. Thùng có nắp màu vàng.

Sử dụng thùng này cho:

  • Chai và hộp nhựa
  • Giấy và giấy bìa cứng (các-tông)
  • Lon nhôm và giấy bạc
  • Hộp/lon thép

Bỏ đồ tái chế rỗng của quý vị vào thùng và không sử dụng túi.

Đậy nắp chai nhựa hoặc hộp đựng. Nắp dễ dàng được tái chế hơn nếu được gắn vào.

Đừng bỏ thủy tinh vào thùng rác tái chế có nắp màu vàng của quý vị.

Quý vị có biết điều gì sẽ xảy ra với rác tái chế sau khi được thu gom không?

Rác tái chế được chế biến thành các sản phẩm mới như hộp các tông, chai sữa và lon nước uống.

Thùng rác thủy tinh của quý vị được thu gom 4 tuần một lần. Thùng có nắp màu tím.

Sử dụng thùng này cho chai và lọ thủy tinh.

Đặt chai lọ thủy tinh vào thùng mà không sử dụng túi.

Chai và lọ thủy tinh phải rỗng.

Nắp phải được đóng chặt lại. Nắp dễ dàng được tái chế hơn nếu được gắn vào.

Cho các nắp lẻ vào thùng rác thông thường của quý vị.

Quý vị có biết điều gì sẽ xảy ra với đồ thủy tinh tái chế của mình sau khi được thu gom không?

Thủy tinh của quý vị được chế biến thành những chai lọ thủy tinh mới.

Khi được phân loại đúng cách tại nhà, chai và lọ thủy tinh đã sử dụng của quý vị có thể được tái chế nhiều lần

Khi nào quý vị nên mang thùng rác của mình ra ngoài

Sử dụng lịch thu gom rác để biết những tuần nào sẽ đưa thùng rác của quý vị ra ngoài để thu gom.

Xem lịch thu gom rác của quý vị tại đây: merri-bek.vic.gov.au/bin-collection-calendar.

Hãy sử dụng công cụ dịch của google để tải xuống lịch thu gom rác bằng ngôn ngữ của quý vị.

Các ngày có màu trên lịch đổ rác cho quý vị biết những tuần nào phải đem thùng có nắp màu vàng và màu tím ra ngoài để thu gom.

🟡 Ngày màu vàng cho biết thời điểm mang thùng rác tái chế ra ngoài.

🟣 Ngày màu tím hiển thị thời điểm đem thùng rác thủy tinh ra ngoài.

🟢 Thùng rác thực phẩm và rác vườn được thu gom hàng tuần.

🔴 Thùng rác thải thông thường được thu gom mỗi tuần.


Cách thay đổi kích cỡ thùng rác của quý vị

Quý vị có cần thay đổi kích cỡ thùng rác của mình không?

Quý vị có thể yêu cầu thùng rác tái chế, thủy tinh hoặc thực phẩm và vườn với các kích cỡ khác nhau. Hãy điền vào mẫu này: eservices.moreland.vic.gov.au/ePathway/Pro...

Để thay đổi kích cỡ thùng rác thông thường của quý vị, hãy điền vào biểu mẫu này: eservices.moreland.vic.gov.au/ePathway/Pro...

Lệ phí áp dụng cho một số thùng. Thùng lớn hơn thì có lệ phí cao hơn và thùng nhỏ hơn thì có lệ phí thấp hơn.

Chủ bất động sản phải yêu cầu thay đổi kích cỡ thùng rác của quý vị.


Người thuê nhà

Nếu quý vị thuê nhà, vui lòng liên hệ với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản của mình.


Những người sống trong căn hộ biệt lập, nhà phố hoặc căn hộ

Quý vị có sử dụng thùng rác dùng chung không?

Nếu quý vị muốn thay đổi số lượng thùng rác mà mình có tại tòa nhà chung cư của mình, hãy liên hệ với Ủy ban Chủ sở hữu để yêu cầu xem xét lại.

Họ có thể điền vào mẫu này: merri-bek.vic.gov.au/globalassets/website-...

Hoặc email: waste@merri-bek.vic.gov.au.

Điểm thu gom thủy tinh tái chế

Một số hộ gia đình cần mang chai, lọ thủy tinh đến điểm bỏ rác.

Các điểm bỏ rác có thùng có nắp đậy màu tím và nằm gần nhà quý vị.

Nếu quý vị sử dụng các điểm bỏ rác thủy tinh, quý vị sẽ không có thùng rác thủy tinh của riêng mình.

Chúng tôi đã gửi thư cho các hộ gia đình này để cung cấp thêm thông tin.


Chương trình Tái chế Đúng cách - Phản hồi về cách quý vị sử dụng thùng rác của mình

Chương trình Tái chế Đúng cách của chúng tôi giúp cư dân về cách họ nên sử dụng thùng rác của mình.

Chúng tôi kiểm tra thùng rác của quý vị và dán thẻ lên đó để giúp quý vị biết nên bỏ gì vào thùng rác của mình.

Khi bỏ đúng đồ đạc vào thùng của mình, chúng ta bảo đảm rằng chúng có thể được tái chế hoặc làm phân trộn.

Điều này cũng bảo đảm an toàn cho những công nhân phân loại rác của chúng tôi.

Điều gì xảy ra khi tôi bỏ nhầm đồ vào thùng?

Điều này được gọi là ô nhiễm. Ô nhiễm là khi quý vị không bỏ đúng loại rác vào thùng của mình.

Chúng tôi có thể không thu gom thùng rác của quý vị nếu nó có những thứ không đúng trong đó.