Thùng rác của bạn sẽ thay đổi vào tháng Bảy

Vào tháng Bảy năm 2023, sẽ có dịch vụ 4 thùng rác mới ở Merri-bek


Cách bạn sử dụng thùng rác ở nhà sẽ thay đổi.

Sẽ có những thay đổi về số lượng thùng rácmà bạn có, kích cỡ thùng và số lần thu gom chúng.

Từ tháng Bảy năm 2023, bạn sẽ cần phân loại rác thải của mình vào 4 thùng khác nhau:

  • Thùng đựng thức ăn và rác hữu cơ trong vườn (nắp xanh lục nhạt)
  • Thùng rác tái chế (nắp vàng)
  • Thùng rác thủy tinh (nắp tím)
  • Thùng rác thải (nắp đỏ hoặc xanh lá cây đậm)

Sẽ không có thay đổi nào đối với thùng rác thải của bạn.

bins

Hành động nhỏ của bạn có thể có tác động lớn

Bằng cách phân loại rác của bạn vào 4 thùng, nhiều đồ tái chế của bạn có thể được chế biến thành những thứ mới, như lọ thủy tinh, lớp bồi phủ rễ cây và phân trộn.

Các thùng rác mới sẽ được giao đến nhà cho bạn trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Sáu năm 2023.

Thông tin thêm sẽ được gửi đến các hộ gia đình vào tháng Hai năm 2023.

list of what can go in each bin


🟡 Thùng rác tái chế 🟡

Sử dụng thùng này cho:

  • Chai và hộp nhựa
  • Giấy và giấy bìa cứng (các-tông)
  • Lon nhôm và giấy bạc
  • Hộp/lon thép

Bạn sẽ nhận được một thùng rác tái chế có nắp màu vàng lớn hơn vào tháng Ba đến tháng Tư năm 2023.

Thùng rác tái chế của bạn sẽ được thu gom 2 tuần một lần kể từ tháng Bảy năm 2023.

🟣
Thùng rác thủy tinh
🟣

Sử dụng thùng này cho chai và lọ thủy tinh.

Bạn sẽ nhận được một thùng rác tái chế thủy tinh có nắp màu tím, 120 lít, mới vào tháng Tư đến tháng Năm năm 2023.

Thùng rác tái chế thủy tinh của bạn sẽ được thu gom hàng tháng kể từ tháng Bảy năm 2023.

Một số hộ gia đình có thể cần sử dụng điểm bỏ rác tái chế thủy tinh thay vì có thùng thủy tinh.

Điều này hầu hết sẽ ảnh hưởng đến cư dân trong các căn hộ và khu chung cư.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu điều này ảnh hưởng đến bạn.

🟢
Thùng rác đựng thức ăn và rác vườn
🟢

Sử dụng thùng này để đựng thức ăn thừa và các nhánh cây, cỏ trong vườn.

Các hộ gia đình không có thùng đựng rác thực phẩm và rác vườn có nắp xanh lục sẽ nhận được thùng mới vào tháng Sáu năm 2023.

🔴
Thùng rác thải
🔴

Sử dụng thùng này cho các món không thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Các thùng rác thải sẽ tiếp tục được thu gom hàng tuần.

Thức ăn thừa sẽ không còn đổ vào thùng rác thải của bạn nữa.

Thùng rác thải của bạn có nắp màu đỏ hoặc xanh lá cây đậm.

Liên lạc

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ liên quan đến tài liệu tham khảo ý kiến của chúng tôi, vui lòng liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

wasteprojects@merri-bek.vic.gov.au

03 9280 1915