Thùng rác của chúng tôi sẽ thay đổi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ rác thải tại Moreland


Chính phủ Victoria đã thông báo rằng tất cả các hội đồng phải chuyển sang dịch vụ 4 thùng rác. Từ cuối năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi ảnh hưởng đến tần suất chúng tôi thu thập các thùng của quý vị, kích thước và chi phí của chúng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến số lần chúng tôi gom thùng rác của quý vị, kích thước thùng của quý vị, cách thức chúng tôi gom rác cồng kềnh và cách chúng tôi tính phí dịch vụ.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của cộng đồng

Chúng tôi đang đề xuất các thay đổi dựa trên phản hồi từ cộng đồng Moreland.

Việc này cũng giúp chuyển hóa phần lớn chất thải thực phẩm từ bãi chôn và mang lại lợi ích chi phí lâu dài tốt nhất.

Dưới đây là dịch vụ tiêu chuẩn mà chúng tôi đang đề xuất.

Thùng rác Thùng rác tái chế Thùng rác đựng thức ăn và rác vườn Thùng rác thủy tinh Rác cồng kềnh


Chúng tôi đã nghe về nhu cầu của các hộ gia đình khác nhau

Đó là lý do tại sao chúng tôi có các lựa chọn để điều chỉnh dịch vụ cho nhu cầu gia đình của quý vị.

Chúng tôi biết rằng việc gom rác hai tuần một lần có thể không phù hợp với tất cả các hộ gia đình. Chúng tôi đã bao gồm các lựa chọn để tang kích thước thùng rác của quý vị hoặc giữ viêc gom rác hàng tuần (có tính phí)

Chúng tôi cũng sẽ tăng số lượng các hộ gia đình có thể hội đủ điều kiện để có một thùng rác lớn hơn mà không phải trả thêm phí. Điều này sẽ bao gồm một số gia đình lớn và gia đình có từ 2 trẻ em trở lên đang mặc tã.

Liên lạc

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ liên quan đến tài liệu tham khảo ý kiến của chúng tôi, vui lòng liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

wasteprojects@moreland.vic.gov.au

(03) 9280 1915


Chúng tôi đã đưa một số thông tin chính bằng tiếng Việt.
Để dịch phần còn lại của trang web, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

Quý vị có thể hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến này bằng ngôn ngữ khác bằng Google Phiên dịch. Muốn làm điều này, quý vị phải mở trang này trong trình duyệt Google Chrome.

Sử dụng chuột vi tính của quý vị, bấm chuột vi tính nút bên phải vào bất kỳ chỗ nào trên trang này. Chọn tùy chọn phiên dịch và chọn ngôn ngữ của quý vị. Điều này sẽ tự động dịch toàn bộ trang, bao gồm cuộc thăm dò ý kiến. Quý vị có thể trả lời bằng bất kỳ ngôn ngữ nào quý vị thông thạo nhất.